Lekmon kynästä: koulutus & viisaus

Lekmon kynästä: KOULUTUS & VIISAUS

Jaan kanssanne mietteitäni koulutuksesta ja viisastumisesta.

MANJUSHRI-KESKUS KOULUTTAA

Manjushri kadampameditaatiokeskuksessamme, Luoteis-Englannissa, järjestetään joka kesä vuosittain kadampabuddhalaisille pääopettajille tarkoitettu kolmen viikon intensiivinen opettajakoulutusohjelma. Viime vuonna meitä pääopettajia oli siellä useita satoja, niinkuin tänä kesänäkin on, juuri tällä hetkellä.

Keräännymme yhteen hetkeksi eri puolilta maailmaa, ryhmänä moderneja meditaation harjoittajia ja keskustemme pääopettajia. Manjushri (niinkuin Manjushri-keskus) muuten tarkoittaa viisautta. Erityisen tärkeää meille onkin viisautemme lisääminen Geshe Kelsang Gyatson välittämän kadamdharman avulla, jota Manjushrissa meille intensiivisessä koulutusohjelmassa opettaa Gen-la Kelsang Khyenrab.

Istumme temppelissä oppitunneilla kahdesti päivässä: yhdessä ja keskittyneinä, väliajalla puolestaan keskustelemme opetuksista, ajatuksistamme ja työstämmekin opettajina. Lounastamme yhdessä, käymme kävelyillä ja jaamme makuusalimajoituksia kuin leiriläiset konsanaan.

Tärkeintä on kuitenkin viisaus ja sen kasvattaminen. Tänä vuonna opiskelemme kirjaa Modern Buddhism ja opettelemme sitä ulkoa voidaksemme meditoida sen merkityksiä syvällisesti. Annamme merkitysten koskettaa sydämiämme. Viisautemme kasvaa, kokemuksemme ihmisluonteidemme kapasiteetista kasvaa, elämäämme tulee täten lisää merkitystä ja meillä on mistä ammentaa, muille kiinnostuineille meditaatio-opiskelijoille kotimaissamme.

POIKKEAA TAVALLISESTA KOULUTUKSESTA

Minulla on ollut ilo osallistua tähän koulutukseen jo kahtena kesänä. Tänä kesänä olen tehnyt osan etänä täältä Suomesta ja paikan päälle pääsen kolmanneksi viikoksi. Kun nyt tässä alan pikku hiljaa pakkaamaan taas matkalaukkuani, muistelen sitä kuinka viime kesänä matkustaessani Manjushriin, jaoin junamatkaani erään ranskalaisen kadampabuddhalaisen pääopettajan kanssa.

Hän kertoi ajatuksiaan koulutuksesta ja oli sitä mieltä, että normaalisti ajattelemme yleensä, että haluamme saada koulutuksen nopeasti alta pois, että pääsisimme tosi hommiin. Eikö se vähän olekin näin? Hän taas sanoi odottavansa kovasti, että pääsemme tosi hommiin, eli kouluttautumaan, eli hän käänsi asian tärkeyden toisinpäin: itse koulutukseen.

Haluankin kertoa siitä, kuinka me kadampat ajattelemme koulutuksesta hieman tavallisesta poikkeavalla tavalla. Pyrimme muistamaan, että tämä koulutus ei ole tiedon keruuta, sillä pelkkä tieto ei meitä käytännössä auta. Emme pyri hoitamaan tätä äkkiä alta pois, vaan syventymään tärkeisiin asioihin joka vuosi yhä uudelleen ja uudelleen. Opiskelemme mieltämme, emmekä ulkoisia taitoja, vaan aiheita, joiden on tarkoitus antaa koskettaa sydäntämme – liikuttua. Silloin asenteemme muuttuvat rakentavaan ja myönteiseen suuntaan, rakastavaan ja myötätuntoiseen suuntaan. Näin elämämme muuttuu.

Maailmassa harvoin ehkä pysähdytään syvällisemmin miettimään koulutuksen arvoa tällä tavoin. Koulutusta pidetään suuressa arvossa kaikkialla ja oletus on, että se tuo lisäarvoa elämäämme. Sosiaalinen asemamme paranee, meillä on parempi palkka, voimme hankkia uudemman asunnon, auton, lomia. Mutta, muuttuuko mikään? Oikeasti?

VIISASTUTAAN

On eri asia olla älykäs kuin viisas.

Kunnianarvoisan opettajani Geshe Kelsang Gyatso Rinbochen sanoin vapaasti suomennettuna:

Viisauden luonne on hyveellinen älykäs mieli, joka toimii hälventääkseen hämmennystä ja ymmärtääkseen merkityksellisiä kohteita. Monet ihmiset ovat hyvin älykkäitä tuhoamaan vihollisiaan, huolehtimaan perheestään, löytämään haluamansa jne., mutta tämä ei ole viisautta. Jopa eläimillä on sellaista älykkyyttä. Maallinen älykkyys on pettävää, kun taas viisaus ei petä meitä koskaan.

Yleisesti viisauden tehtävänä on poistaa epäilyksiä ja väärinymmärryksiä, ja erityisesti se toimii hälvetääkseen tietämättömyyttä. Jos ymmärrämme viisauden kehittämisen hyödyt me luonnostaan pyrimme saavuttamaan sitä. Mikään ei vahingoita meitä niin paljon kuin tietämättömyys. Se on kaikkien ongelmiemme aiheuttaja ja kehomme, puheemme ja mielemme kaikkien negatiivisten tekojen juurisyy. Parempaa tapaa käyttää kallisarvoista ihmiselämäämme ei ole kuin, että pyrimme voittamaan tietämättömyyteemme ja se tehdään viisautta kehittämällä.

Maallinen älykkyys voi siis joskus jopa kasvattaa negatiivisuuttamme. Vaikka on älykäs, ei välttämättä ole rauhallinen ja onnellinen. Kun viisaudella puolestaan ymmärrämme jo olevamme lähtökohtaisesti riittävän hyviä ja jopa omaavamme puhtaan hyvän luonteen ytimen, silloin alamme janota lisää tätä aitoa viisautta.

KOULUTETAAN MIELTÄMME

Kadampakoulutuksissa saamme lisää viisautta ja mielestämme tulee yhä rauhallisempi. Opimme pitämään pinnalla puhtaan hyvän luonteemme ja mielemme on avoin oppimaan jokaiselta vastaantulevalta ja joka elämän tilanteesta. Kun mieli on tällä tavalla tyytyväinen, kohtelemme toisia kunnioituksella ja osaamme asettua heidän asemaan.

Geshe Kelsang Gyatso Rinboche on luonut kadampa-traditioon kolme koulutusohjelmaa, joista ensimmäistä toteutetaan Sumatikirti kadampabuddhalaisessa keskuksessa – yleisohjelmaa. Lisäksi on olemassa perustaohjelma ja ns. yleinen opettajakoulutusohjelma, mutta näin pitkällä emme Suomessa vielä ole.

Viisauden opiskelu on rauhamme syventämistä ja vaikka koulutusohjelmat lisäävätkin myös tietoamme, se tapahtuu, jotta kokisimme elämämme syvällisenä oppituntina ja suurena transformaationa! Päivä päivältä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta viisaammaksi ja rauhallisemmaksi, jopa autuaammaksi eli onnelliseksi!

Elokuussa alkaa Sumatikirtin yleisohjelma eli koulutus! Tule sinäkin kasvattamaan viisauttasi ja kouluttamaan mieltäsi. Julkaisemme pian syksyn ohjelman, pysy kuulolla!

Haastavien ihmissuhteiden muuttaminen