Työpajat

Työpajoihin sisältyy luentoja, meditaatioita ja keskustelua kunkin kurssin teemasta. Ne sopivat hyvin sekä aloittelijoille että jo pidemmälle ehtineille.

Sessio 1 klo 14.00–15.30 (1 h 30 min)
Tauko (30 min)
Sessio 2 klo 16.00–17.15 (1 h 15 min)

25 € / 15 € (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset)
Perustaohjelman jäsenille 50 % alennus

Tukea rauhallisena pysymiseen
3.6. klo 14.00–17.15
Opettaja: Kelsang Lekmo

Keskustelemme kunnioituksesta, kiistelemättömyydestä ja kiitollisuudesta. Pääsemme pohtimaan harjoitusta, jota voidaan kutsua kärsivälliseksi kiistelemättömyydeksi (engl. Patience of not retaliating). Tämä harjoitus käy vastaan syvälle pinttyneitä tapojamme. Ei siis ole ihme, jos mielemme esittää vastalauseita sille, että voisimme aina
olla kärsivällisiä, toista kunnioittavia ja kiitollisia.

Työpaja antaa tilaisuuden käsitellä kärsivällisyyteen liittyviä vastaväitteitämme, joita historiallinen harjoittaja Shantideva ounastelikin mieleemme syntyvän, sekä pohtia Shantidevan antamia vastauksia vastaväitteisiimme.

Ilmoittaudu työpajaan